Categorieën
agenda

4 maart 19.30u – Amfeminine – Feministisch Theaterfestival

Sex & Violence edition (LNP)

(English below)
Deze Amfeminine pakken wij seks terug en ontwapenen we het geweld.

Amfeminine is het jaarlijkse feministische theaterfestival van De Generator. Een unieke kans om te ervaren hoe theater en feminisme elkaar ontmoeten.
Elk jaar staat Amfeminine in het teken van een relevant thema. Thema’s die voor ons mensen, die als vrouw gesocialiseerd zijn of door de samenleving als vrouw worden gezien, belangrijk zijn. Dit jaar hebben we het over Sex & Violence, omdat het moet. In een stad waar één op de tien studentes met verkrachting te maken heeft. In een land waarin iedere 8 dagen een vrouw wordt vermoord, maar het gebruik van het woord femicide als omstreden wordt gezien. In een samenleving waar eeuwenlang seks als wapen wordt gebruikt tot onderdrukking van vrouwen, nemen wij bij de Generator in het kader van Internationale Vrouwendag wederom het heft in eigen handen.

Programma

Reclaim – Doris Wennekers (onder voorbehoud)
Reclaim is een fysieke performance waarin de freezende reactie op seksuele intimidatie wordt ontdooid.

Pijn – Klara Beetz
Klara maakt je deelgenoot van haar podcast Pijn. Een empowerende ervaring over hoe je als vrouw gesocialiseerd persoon machteloos wordt geconfronteerd met pijn en seksueel grensoverschijdend gedrag én hoe de macht weer terug te pakken.

Sex & Violence – Ioana Tudor
Vorig jaar maakte Ioana voor Amfeminine de performance Decree 107 over abortus, waarin ze zich liet inpireren door haar liefde voor post-hardcorepunk. Tijdens deze editie stapt Ioana weer het podium op, vergezeld door de vrouwen in haar leven en duikt wederom punk in. Geinspireerd door het absurde – door mannen gezongen – nummer Sex & Violence van de werelberoemde punkband The Exploited, maakt ze gehakt van het mannelijke narratief op seks.


This Amfeminine we take back sex and we disarm the violence.

Amfeminine is De Generator’s annual feminist theater festival. A unique opportunity to experience how theater and feminism meet.
Each year, Amfeminine is dedicated to a relevant theme, for us people who have been socialized as women or who are seen as women by society. This year we’re talking about Sex & Violence, because we have to. In a city where one in ten female students has been raped. In a country where a woman is murdered every 8 days, but the use of the word femicide is considered controversial. In a society where sex has been used as a weapon for centuries to oppress women, we at the Generator are once again taking matters into our own hands in the context of International Women’s Day.

Program

Reclaim – Doris Wennekers (with reservation)
Reclaim is a physical performance in which the freezing reaction to sexual harassment is thawed.

Pain – Klara Beetz
Klara shares her podcast Pain. An empowering experience about how, as a socialized woman, you are powerlessly confronted with pain and sexually transgressive behavior ánd how to take back power.

Sex & Violence – Ioana Tudor
Last year Ioana made the performance Decree 107 about abortion for Amfeminine, in which she was inspired by her love for post-hardcore punk. During this edition, Ioana steps back on stage, accompanied by the women in her life and dives into punk again. Inspired by the absurd – performed by men – song Sex & Violence by the world famous punk band The Exploited, she takes care of the male narrative on sex.